Prírodné vedy++ na GVOZE

Premýšľali ste niekedy nad tým, akým problémom čelia inžinieri pri vývoji najnovších rakiet? Ako možno vidieť zvuk? Či akú farbu majú hviezdy?

Odpovede na uvedené otázky odzneli na školskej odbornej konferencii Prírodné vedy++, ktorá sa v júni uskutočnila na pôde Gymnázia, Veľká okružná, v Žiline. Študenti gymnázia, talenty z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biológie si pre ostatných pripravili pútavé a obsahovo bohaté prezentácie, v ktorých poukázali na mnohé vedecké problémy súvisiace častokrát so životom modernej spoločnosti či základnými princípmi vybranej vedeckej disciplíny. Matematické modelovanie, zobrazovanie svetla v počítačových hrách, „životný cyklus“ robota, nekonečné množiny čísel, ale i originálne varianty piškvoriek, správna ústna hygiena a napokon ozajstné blesky v laboratórnom prevedení, to všetko vytvorilo originálny vedný koktail, ktorý podnietil prítomných divákov k analýze vlastných poznatkov, novým myšlienkam a k prehĺbeniu poznania a záujmu o prírodné vedy. Desať odvážnych študentov druhého a tretieho ročníka ukázalo, že bádať a objavovať vedecky môže byť zábavou i dobrodružstvom.

Nezanedbateľnú časť našich rečníkov tvorili dievčatá, pozvanou prednášajúcou bola absolventka našej školy, ktorá momentálne so zanietením študuje odbor matematické modelovanie na univerzite.

Vďaka podpore OZ GVOZA si prednášajúci odniesli ako poďakovanie malé a úsmevné darčeky ako spomienku na toto jedinečné podujatie. Ďakujem každému z lektorov akcie Prírodné vedy++ za kus vlastnej práce a originality, ktorou prispel k popularizácii prírodných vied počas akcie Prírodné vedy++.

Projekt Prírodné vedy++ je finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Talentovaná mládež.

Jana Pekárová