Projekt Hajime, mládež!

Počas školského roka 2022/2023 prebiehal na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste projekt Hajime, mládež!, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja v grantovom programe „Talentovaná mládež“.

V rámci tohto projektu sa predstavili naši talentovaní žiaci na základných školách v okrese Kysucké Nové Mesto a z poskytnutých finančných prostriedkov sa im zakúpilo materiálno-technické vybavenie na tréningy a reprezentáciu ich športov na súťažiach – kimoná na judo a karate, chrániče holení a nartov, rukavice, šortky na box, tréningový set na precvičovanie správnych úchopov a pod.

Andrej Chmúra, žiak 4. ročníka odboru elektrotechnika, je slovenský reprezentant v karate KUMITE WUKF dosahujúci vynikajúce slovenské i medzinárodné výsledky – 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2022, 1. miesto Majstrovstvá Európy 2019, 1. miesto Majstrovstvá sveta 2021 a mnoho iných. V októbri roku 2022 bol ocenený Žilinským samosprávnym krajom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v kategórii šport.

Peter Kočuta, žiak 3. ročníka odboru informačné a sieťové technológie, je nadaný a ocenený džudista – 1. miesto v krajskej súťaži Veľká cena Žiliny 2022, 2. miesto na medzinárodnej súťaži Judo Open Levice 2022.

Adam Ďuratný, žiak 2. ročníka odboru informačné a sieťové technológie, je nádejný športovec v thajskom boxe – 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2022.

S koordináciou prestavenia na základných školách pomáhali členovia žiackej školskej rady (ďalej len ŽŠR). Predseda ŽŠR Patrik Žalman, žiak 4. ročníka experimentálneho odboru inteligentné technológie, člen Phong Giap Van, žiak 2. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a člen Marián Herco, žiak 3. ročníka odboru strojárstvo, priblížili počas prezentácií našu školu a jej odbory. Predstavili aj našich talentovaných žiakov, ktorí následne spomenuli krátku históriu vzniku ich športu a vyzdvihli, prečo je dobré cvičiť úpolové športy, aké ďalšie výhody to so sebou prináša a podelili sa o svoje skúsenosti s danými športmi. Niektoré športy priblížila aj koordinátorka projektu, Ing. Monika Rolková, učiteľka odborných predmetov ekonomika a informatika, keďže sa niektorí žiaci nemohli prezentácií zúčastniť z dôvodu plnenia iných školských povinností.

Žiaci základných škôl si na konci prezentácií zasúťažili a traja najlepší z nich si odniesli domov malé vecné ceny vytlačené na našej školskej 3D tlačiarni. Pri návrhu súťažných predmetov spolupracovali členovia žiackej školskej rady s vyučujúcim informatických predmetov a 3D tlače, Mgr. Michalom Palicom, ktorý vymodeloval a vytlačil súťažné predmety – stojan na mobil s názvom programu Talentovaná mládež a skratkou školy SPŠ ITzávesné žetóny do nákupných vozíkov. Zabezpečil tiež videozáznam z tlačenia stojana.

Členovia ŽŠR pomohli napísať články o prezentáciách, ktoré sa priebežne umiestňovali na školský web a školské sociálne siete (facebook, instagram), pričom členovia ďalej zdieľali tieto články na svojich sociálnych sieťach.

Ďakujeme riaditeľom a pracovníkom Základnej školy v Radoli, Základnej školy Dolinský potok a Základnej školy Clementisova v Kysuckom Novom Meste za umožnenie a sprostredkovanie prezentácií a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Monika Rolková, koordinátor projektu

Stredná priemyselná škola informačných technológií

Nábrežná 1325  024 01 Kysucké Nové Mesto