Projekt MyMachine

Malé sny, veľké myšlienky žiakov základnej a Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne v spolupráci s vysokoškolákmi

Projekt MyMachine vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. Je zameraný na podporu kreatívneho myslenia, tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. Výsledkom projektu MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo. Realizácia projektu pozostáva z troch krokov, kde prvotným krokom bola myšlienka detí zo základnej školy Márie Medveckej z Tvrdošína. Žiaci vymysleli a prezentovali formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. Na základe kresieb navrhli študenti Žilinskej univerzity koncept, plány, modely a zmenili detské kresby na realistickejšie. Funkčný prototyp je poslednou 3. fázou spolupráce žiakov našej školy Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya a študentov Žilinskej univerzity, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Na záver prezradíme, že tvorivý tím projektu vypracoval počítačovú hru, v ktorej sú zapracované reálne budovy nášho mesta: drevený kostolík, plaváreň, Lidl a záujemcovia o hru na základe logických krokov môžu si otestovať svoje schopnosti. V hre Mobilodronom po Slovenku môžete virtuálne navštíviť naše mesto Tvrdošín, Bratislavu, Košice. Hra bude na stránke www.Mymachine.sk. Deti zo základných škôl a žiaci stredných škôl z Tvrdošína, Žiliny mali možnosť reálne dňa 23. 06. 2021 zahrať si na vytvorených žiackych a študentských hrách na Žilinskej univerzite. Súčasne sa stretli so študentami, pracovníkmi Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline a členmi projektu Mymachine.