Rakúska firma LKW WALTER si vybrala na prax žiaka OA DMJ Čadca

Dlhoročná spolupráca našej školy s rakúskou firmou LKW WALTER priniesla ďalšie úspechy.

Miroslav Poláček, žiak 4. C (odbor obchodná akadémia), bol vybraný spomedzi mnohých uchádzačov stredných škôl rôzneho zamerania na dvojmesačnú prax vo firme LKW WALTER so sídlom Viedeň – Neudorf s odporúčaním stáleho zamestnania. Výberu na prax predchádzali nielen on-line stretnutia počas dištančného vzdelávania so zástupcami firmy, zaslanie životopisu a motivačného listu v nemeckom jazyku, pravidelné konzultácie a príprava s vyučujúcou nemeckého jazyka, ale aj on-line pohovor, ktorý sa konal 22. januára 2023. Na Dni praktikantov dokázal  Miroslav Poláček vynikajúco odprezentovať svoje vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku, pohotovo reagoval na otázky zástupkyne z firmy, prezentoval nielen svoju osobu, ale aj štúdium na obchodnej akadémii.

Miroslav Poláček: „Určite ma táto skúsenosť posunula vpred, teším sa, že mám príležitosť absolvovať prax v tejto medzinárodnej spoločnosti. Som nadšený, že aj po škole budem môcť rozvíjať svoje vedomosti z nemeckého jazyka a rozhodne odporúčam každému venovať svoj čas nielen anglickému, ale i nemeckému jazyku“.  😊

Miroslavovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu!