Rekapitulácia úspešného roka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Dolný Kubín