Renovácia podlahy v telocvični Gymnázia v Ružomberku

Naša škola v súčasnosti disponuje jednou telocvičňou, ktorá je počas celého školského roka plne obsadená. Jej využívanie ju časom poznačilo natoľko, že si vyžadovala isté opravy a modernizáciu priestorov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do výzvy grantového programu ,,Vráťme šport do škôl“, ktorý je zastrešený Žilinským samosprávnym krajom. Našim cieľom bola renovácia podlahy, vytýčenie ihrísk a vymaľovanie čiar. Projekt bol v júni 2023 úspešne zrealizovaný, a tak sa študenti pri nástupe do nového školského roka 2023/2024 môžu tešiť na vynovené priestory.