Rozlúčka s absolventmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. Posledný májový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Dávidovi Wimmerovi zo 4. B triedy  za vzornú reprezentáciu mesta a školy v rovesníckom vzdelávaní a za účasť na burzách stredných škôl. Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa Jakuba Abaházihozo 4. A triedy za  výborné študijné výsledky a reprezentáciu v odborných súťažiach zručností Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov absolventovi Máriovi Firekovi z 2. Ad triedy za vzornú dochádzku a reprezentáciu školy v rovesníckom vzdelávaní.

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou udelila vecné ceny za  vzornú reprezentáciu školy v odborných a vedomostných súťažiach, praktických zručnostiach, výborné študijné výsledky v teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku, reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti a rovesníckom vzdelávaní, za vzornú reprezentáciu v športových súťažiach, prácu v Školskom parlamente a za aktívnu mimoškolskú činnosť. Cenu získali títo absolventi: Karolína Jarošová, Terézia Časnochová, Diana Gregušová, Vanesa Kuffová, Sebastián Krištofík, Martin Gavlák, Branislav Jakubec, Pavol Jančo, Lukáš Stolárik, Timotej Lučivňák, Matej Capek, Lucia Bohdaňová a Alex Gembický.

O výbornú náladu hostí, pedagógov a absolventov sa postaral svojím spevom, hudbou a tancom folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou. Aj dve žiačky zo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou prišli pozdraviť absolventov s krátkym umeleckým vystúpením. Zaspievali ľudové piesne s doprovodom heligoniek.  

     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv,  alebo pokračovali v ďalšom štúdiu a na záver im želáme: „Nemusíte byť v niečom skvelí, aby ste začali. Ale musíte začať, aby ste sa stali skvelými. A čokoľvek v živote príde, nevzdávajte sa, bojujte! A buďte vďační rodičom, učiteľom a ľuďom, ktorých v živote stretnete…“