Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí – pozvánka na konferenciu

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so  Žilinským samosprávnym krajom pozýva členov a koordinátorov na konferenciu Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí.

Termín: 12. apríla 2024

Miesto konania: Penzión Čierna Pani Martin

Začiatok: 9:30 -15:00 h

Pozvaní: max. 3 zástupcovia zo školského parlamentu ( členovia, koordinátor/koordinátorka), ktorý realizovali malý projekt, resp. sa zúčastnil vzdelávania pre školské parlamenty  #rozvíjajme .

 Prihlásenie sa na toto podujatie do 5. apríla 2024  TU  (klikni).

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.