Seminár pre kariérových poradcov ZŠ

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja zrealizoval dňa 13. 2. 2024 online seminár pre kariérových poradcov základných škôl,  venovaný aktuálnej téme kariérového poradenstva –  Prijímacie konanie na stredné školy 2024.  Prezentáciu zo semináru nájdete tu: