Sila slova

Dňa 26. apríla sa v Novej Synagóge v Žiline konal prvý ročník celoslovenskej súťaže v anglickom a nemeckom jazyku Sila Slova. Nápad zorganizovať súťaž mala Mgr. Miljana Mišová, ktorá sa inšpirovala mestskou súťažou Shakespear’s Day. Pri realizácii projektu jej pomáhala Mgr. Andrea Benedeková, ktorá bola zároveň garantkou sekcie nemecký jazyk.

Súťaž Sila Slova je jedinou svojho druhu na Slovensku, pretože poskytuje priestor mladým ľuďom prezentovať vlastnú tvorbu aj bez vystúpenia pred publikom. Súťažiaci mali možnosť prihlásiť sa až do siedmich kategórií. Okrem prednesu prózy a poézie sa súťažilo aj v dramatizácii textu a speve. Súťaž, ktorá sa konala pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej podporilo aj Gymnázium Varšavská 1677/1 v Žiline, na ktorom obidve učiteľky pôsobia.

Sila Slova je súťaž určená pre žiakov slovenských stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska, bez ohľadu na profiláciu. Veľmi nás teší, že súťaž zožala obrovský úspech a zaujala žiakov o čom svedčí aj účasť 170 súťažiacich.

Vyhodnotenie prác a vystúpení súťažiacich mali na starosti tri odborné poroty:

  • Sekcia anglický jazyk: Mgr. Peter Huček – Oxford University Press, James Baxter – lektor – Evanjelická spojená škola v Martine, Michal Kovář a Staňo Vladař – frontmen skupiny HotenToten.
  • Sekcia nemecký jazyk: Mgr. Alexandra Hučeková – učiteľka roka 2022, Mgr. Mária Benedeková – vedúca oddelenia rozvoja vzdelávania a výkonu správy školstva, p. Peter Lazar – honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko a Mgr. Alena Bačová – učiteľka Gymnázium Varšavská.
  • Sekcia výtvarné umenie: Mgr. Zoltán Agócs – akademický maliar, Mgr. Katarina Kasemová – riaditeľka Základnej školy v Kotešovej, Tomáš Paulen – VŠÚ študent a Benjamin Chandler – lektor z Martina.

Súťaž podporili: Žilinský samosprávny kraj, Gymnázium Varšavská Žilina, Rotary club Žilina, Kofola Československo, Oxford University Press, Pekáreň Ďuroška, ArtForum kníhkupectvo Žilina, TBH technik, Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina a sponzori, ktorí si priali zostať v anonymite.

Pitný režim a občerstvenie, ktoré zostalo, sme darovali diagnostickému centru pre deti v Lietavskej Lúčke.

Vám všetkým, ktorí ste stáli pri nás, z celého srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Tím Sila Slova

https://sila-slova.webnode.sk/