SILA SLOVA

Osemročné Gymnázium Varšavská 1677/1 v Žiline  vyhlasuje súťaž Sila Slova (The Power of the Word│Die Macht des Wortes). Nad súťažou prevzala záštitu predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová.

Sila Slova je literárno-výtvarná súťaž v prednese anglickej a nemeckej poézie, prózy a spevu spojená s výtvarnou súťažou v dvoch kategóriách a dramatickou inscenáciou.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci stredných škôl a gymnázií na Slovensku. Súťažné práce vo výtvarných kategóriách plagát/komiks musia byť v anglickom/nemeckom jazyku, musia byť určené iba pre túto súťaž a doposiaľ by nemali byť nikde prezentované ani publikované.

1. kategória:

Recitácia textu (poézia, próza) po anglicky/nemecký píšuceho autora v rozsahu max. 3 minúty

2. kategória:

Interpretácia dramatického textu/inscenácia (zborová recitácia) anglicky/nemecky písaného textu v rozsahu max. 3 minúty

3. kategória:

Interpretácia piesne v angličtine/nemčine v rozsahu max. 3 minúty

4. kategória:

Interpretácia vlastnej po anglicky/nemecky napísanej tvorby (poézia, próza, pieseň) v rozsahu max. 3 minúty

5. kategória:

Plagát – na divadelnú hru / film / knihu anglicky/nemecky píšuceho autora vo formáte A2 vytvorený ručne, alebo v digitálnom spracovaní /formát PDF/ s anglickým / nemeckým textom

6. kategória:

Komiks – výtvarne spracované dielo anglicky/nemecký píšuceho autora, alebo vlastná komiksová tvorba, formát A4 – A2 – vytvorený ručne, alebo v digitálnom spracovaní /formát PDF/, s anglickým / nemeckým textom

7. kategória:

Špeciálna kategória – kreatívne písanie – písomná forma súťaže pre žiakov, ktorí píšu v angličtine/nemčine, ale nechcú vystupovať pred publikom

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 1.3.2024 cez formulár v linku https://sila-slova.webnode.sk/

Tu nájdete aj informácie o pravidlách a podmienkach súťaže.

Všetci prihlásení budú pozvaní na súťaž a prezentáciu prác dňa  26.4.2024

Mgr. Miljana Mišová, Mgr. Andrea Benedeková, BA

hlavné organizátorky súťaže