Skok do výšky ”Flop” s novým doskočiskom na Gymnáziu Hlinská v Žiline

Skok do výšky je atletická disciplína. Pretekári preskakujú horizontálnu latku umiestnenú na stojane, ktorý
umožňuje presne odmerať, v akej výške je latka položená, s tým, že pretekári sa odrážajú vždy iba jednou nohou.
Gymnázium Hlinská je škola, ktorá neustále inovuje školskú telesnú výchovu, prináša žiakom nové a
netradičné veci, aby sa telesná výchova, ale aj pohyb ako taký, stal súčasťou ich životov.
História našej školy eviduje každoročnú vianočnú súťaž v skoku do výšky s názvom “ Vianočná latka”, ktorá má na našej škole veľkú históriu a obľúbenosť. Z dôvodu dlhoročného opotrebovania dopadovej plochy nebolo možné v uvedenej súťaži posledné roky pokračovať, rovnako ani vo výučbe atletickej disciplíny v skoku do výšky. Z uvedeného dôvodu sa naša škola rozhodla zapojiť do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl”, kde bola naša škola úspešná.
Z poskytnutých finančných prostriedkov sa náš sen stal opäť skutočnosťou. Gymza telocvičňa sa premenila na atletický štadión, kde sa nepretržite v jednotlivých skupinách trénuje uvedená disciplína. Skok do výšky je náročná disciplína na výučbu z dôvodu zachovania metódy postupnosti. Žiaci si postupne prešli prípravnými cvičeniami, cez skok prevaľom, nožničkami až po najťažší spôsob skok flopom. U mnohých žiakov sme objavili novú vášeň a záľubu, pretože sa s uvedenou disciplínou nikdy predtým nestretli. Niektorí žiaci zase zdokonaľujú svoju techniku, pretože už so skokom skúsenosť mali a iní prekonávajú svoje hranice. Zároveň oboznamujeme žiakov s metodikou nácviku, históriou tejto disciplíny a v neposlednom rade ich zaškoľujeme, ako správne rozhodovať počas súťaží, ako zostaviť
doskočisko a ako správne zamerať a zapísať. Najväčším cieľom je pripraviť žiakov na školskú súťaž s názvom “GYMZA latka 2023”, ktorá sa uskutoční dňa 20. 11. 2023 v priestoroch našej telocvične. V súčasnosti prebiehajú triedne kolá v skoku do výšky flop a nominácia žiakov do školskej súťaže.
Naše pokroky a krásne výkony žiakov môžete sledovať na Facebooku a Instagrame Gymnázia Hlinská vo
forme krátkych videí.