Skvelý úspech žiakov SOŠ obchodu a služieb v Čadci

v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži

Sila slova / The Power of the Word/ Die Macht des Wortes

Dňa 26. 4. 2024sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Sila slova, ktorú pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej zorganizovalo osemročné gymnázium Varšavská1677/1 v Žiline.

V kategórii Kreatívne písanie poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku získali naši žiaci skvelé umiestnenie:

Anglický jazyk:

8. miesto: Nina Machovčáková – III. A

Nemecký jazyk:

2. miesto: Kristián Šumský – IV. A

3. miesto: Eva Magátová – II. A

5. miesto: Adriana Rudinská – V. A

6. miesto: Lucia Pohančeníková – V. A

7. miesto: Nikola Baculová – V.A

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Ida Kurzyszová, Ing. Zuzana Švejdová