SOŠ dopravná v Martine – Priekope organizovala celoštátne kolo v súťaži „Spracovanie informácií na počítači”

V dňoch 22.3. – 24.3.2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej v Martine – Priekope uskutočnil 56. ročník celoštátneho kola v súťaži „Spracovanie informácií na počítači“. Do celoštátneho kola postúpili víťazi krajských kôl na základe dosiahnutých výsledkov. Súťažiaci si zmerali sily v troch disciplínach a to:

  1. písanie na počítači
  2. úprava textu na počítači
  3. wordprocessing

Všetkým víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželáme.