SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucouna stavebnom veľtrhu CONECO 2024

V dňoch 20. – 23. marca otvoril sezónu stavieb a rekonštrukcií stavebný veľtrh CONECO Bratislava 2024. Vystavovatelia priniesli bohatý výber stavebných materiálov a technológií. Návštevníci oceňovali aj sprievodný program  plný inšpirácií, rád, odporúčaní na aktuálne témy v segmente stavebníctva.

Súčasťou veľtrhu boli 20. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, ktorých organizátor bol Cech maliarov Slovenska. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dvaja žiaci  Jakub Čelko a Juraj Moskáľ. Predmetom ich práce bolo namaľovať na sadrokartón  zadanú úlohu. Druhou disciplínou bola voľná technika,  na ktorú sa žiaci vopred pripravovali. Zvolili si dekoratívnu  techniku,  pri ktorej využili špeciálnu stierku, prácu so šablónou a k záverečnému dotvoreniu využili metalické farby. Okrem svojich praktických zručností museli žiaci preukázať aj teoretické vedomosti formou testu. Naši žiaci v súťaži maliarskych remesiel získali tretie miesto.

     Žiakom blahoželáme a prajeme veľmi veľa podobných úspechov. Výstavu si prišli pozrieť aj žiaci našej školy z prvého a tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby. Mali možnosť sa oboznámiť s najnovšími technológiami a materiálmi z odboru stavebníctvo a zároveň povzbudiť súťažiacich spolužiakov. Návšteva veľtrhu stavebníctva CONECO 2024 v Bratislave splnila svoj účel, žiaci získali veľa nových poznatkov v oblasti stavieb, rekonštrukcií a materiálov. Dostali skvelú príležitosť zorientovať sa v problematike domov z dreva a energeticky sebestačných stavieb za prítomnosti skúsených profesionálov, ktorí s nimi prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.