SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucouna stavebnom veľtrhu Coneco Racioenergia

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila stavebného veľtrhu Coneco Bratislava, ktorý sa niesol v znamení inovácií a vzdelávania. Naši žiaci sa oboznámili s najnovšími trendmi  v stavebníctve a bývaní v bratislavskej Inchebe v dňoch 22. – 25. marca 2023 na 42. ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco. Doplnil ho 31. ročník veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia. Súčasťou boli sprievodné podujatia, ktoré sa zamerali na pokrok vo vzdelávaní ako aj možnosti uplatnenia vzdelávania v stavebnom priemysle. Prezentovalo sa spolu jedenásť stredných priemyselných odborných škôl na Slovensku, ako aj stavebné fakulty z Košíc a Žiliny.

     Návštevníkom sa predstavilo  takmer 200 vystavovateľov,  z ktorých produktové portfólio zahŕňalo všetky komponenty pre stavbu, rekonštrukciu či záhradu. Nechýbali ani klasické, netradičné a dizajnové riešenia do interiéru. Medzi vystavovateľov sa zaradili odborné združenia – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz spracovateľov dreva SR. Stánky pripravili cechy strechárov, podlahárov a maliarov.

     Súčasťou veľtrhu boli Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, ktorých organizátor bol Cech maliarov Slovenska. Z našej školy sa súťaže v odbore maliar zúčastnili dvaja žiaci Jakub Čelko a Sebastián Golas. Predmetom ich práce bolo namaľovať na sadrokartón  zadanú úlohu. Druhou disciplínou bola voľná technika,  na ktorú sa žiaci vopred pripravovali. Zvolili si maľbu 3D zobrazenia, ktorú realizovali pomocou šablóny tromi farbami a na spodnú časť použili dekoratívnu techniku.  Poslednou disciplínou bolo zhotovenie loga sponzorujúcich firiem. Okrem svojich praktických zručností museli žiaci preukázať aj teoretické vedomosti formou testu. Naši žiaci v súťaži maliarskych remesiel získali prvé miesto.

     Víťazom blahoželáme a prajeme veľmi veľa podobných úspechov. Výstavu si prišli pozrieť aj žiaci našej školy z druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby. Mali možnosť sa oboznámiť s najnovšími technológiami a materiálmi z odboru stavebníctvo a zároveň povzbudiť súťažiacich spolužiakov. Návšteva veľtrhu stavebníctva Coneco Bratislava splnila svoj účel, žiaci získali veľa nových poznatkov v oblasti stavieb, rekonštrukcií a materiálov. Dostali skvelú príležitosť zorientovať sa v problematike domov z dreva a energeticky sebestačných stavieb za prítomnosti skúsených profesionálov, ktorí s nimi prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková