SOŠ POLYTECHNICKÁ L. MIKULÁŠ realizovala projekt „Mapovanie potrieb školy“

SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš v období apríl – október 2023 realizovala v rámci projektu „Mapovanie potrieb školy“ sériu  stretnutí všetkých svojich zamestnancov. Či už to boli pravidelné pracovné porady, stretnutie pred a po uskutočnením návštevy partnerskej školy alebo neformálne stretnutia, neustále sme debatovali o súčasnej kultúre a klíme na škole, jednak medzi zamestnancami navzájom, medzi zamestnancami a žiakmi, žiakmi navzájom a v neposlednom rade aj medzi zamestnancami a zákonnými zástupcami žiakov.

Rozbehnutie aktivít na mapovanie potrieb školy za účelom zlepšenia kultúry a klímy na škole, má veľký význam.

V rámci projektu sme navštívili partnerskú školu v Rožnove pod Radhoštěm a našim hlavným cieľom bolo umožniť kolegom nazrieť do fungovania inej školy a mať možnosť porovnať, ktoré veci robíme dobre, na ktorých sa dá naopak popracovať a skvalitniť ich, poprípade čo nové by sme vedeli zaviesť na našej škole.

Po uskutočnení návštevy partnerskej školy neustále vedieme na pracovných stretnutiach so zamestnancami diskusie o možnom napredovaní školy, o nevyhnutných zmenách a uvedomili sme si potrebu:

– ešte väčšieho zapájania všetkých kolegov do tohto procesu,

  • ich plného pracovného nasadenia,
  • ich otvorenú a úprimnú debatu,

aby sme sa pohli zo zóny „sťažovania sa“ do procesu spoločného zlepšovania.

„Projekt bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja podaj mi ruku“.