Spolupráca OA DMJ, Čadca s rakúskou firmou priniesla ďalšie úspechy

Dňa 08. 02. 2024 sa konal on-line pracovný pohovor s názvom Deň praktikantov, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Spomedzi mnohých uchádzačov stredných škôl rôzneho zamerania bola úspešná na on-line pohovore žiačka našej školy, Natália Sýkorová zo 4. A z anglicko- slovenskej bilingválnej sekcie, ktorá bola vybraná na mesačnú prax vo firme LKW WALTER so sídlom Viedeň – Neudorf.

Ďakujeme Natálii Sýkorovej za odvahu prezentovať svoje vedomosti v nemeckom jazyku, aj keď jej bilingválne štúdium prebieha väčšinou v anglickom jazyku.

Natálii srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a veríme, že dosiahnuté vedomosti z nemeckého jazyka, ale aj z odborných predmetov využije v praxi! 

                                                                                               Autor: PaedDr. Mária Miníková