SPŠS Žilina opäť víťazne na celoštátnej prehliadke prác SOČ

Tento školský rok sa konal 45. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

Celoštátna prehliadka sa konala v dňoch 25.04.-28.04.2023 na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre.

Naši žiaci súťažili už tradične v Odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia.

SPŠS Žilina mala nominované dve práce. Prvou prácou, ktorá postúpila z krajského kola projekt Hexagon budova na bývanie s iným využitím. Tvorcom projektu bol Matúš Šaray z triedy IV.D.

Druhou postupujúcou prácou z krajského kola bol projekt Výškový objekt Slavia II. Tvorcami tohto jedinečného projektu bol tím žiakov Richard Fuljer, Michal Kútnik a Daniel Ďurinka z triedy IV.D.

A ako to dopadlo na celoštátnej prehliadke v Odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia?

1. miesto získal projekt Výškový objekt Slavia II.

5. miesto získal projekt Hexagon budova na bývanie s iným využitím.

Všetkým žiakom gratulujeme za skvelú reprezentáciu školy a zároveň reprezentáciu Žilinského kraja, nakoľko sme boli jedinou školou v odbore 10, ktorá reprezentovala kraj.

Kompletné výsledky celoštátnej prehliadky vo všetkých odboroch si možno pozrieť na https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.