Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne – Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Dňa 16.11.2023 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne vyučovalo netradične. Škola bola úspešná v projektovej činnosti Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách.

Ako lepšie utvrdiť to dobré v nás ako spoločnými aktivitami? Aj sme sa veruže potrápili prípravami.  16.11.2023 sme si v triedach pripomenuli 17. november (úvodná prezentácia a video priblížili význam a posolstvo 17. novembra – Dňa študentstva) a Medzinárodný deň tolerancie (16. november) vskutku netradične a interaktívne sme sa  zapojili do Medzinárodného dňa jazykov. Žiaci si v spolupráci s vyučujúcimi premenili triedy na štáty, kde študenta ovanulo nielen čaro krajiny, prežil zvyky a obyčaje, ale aj ochutnal ich typické jedlá. Jedlá boli síce na prvý pohľad nezdravé, ale pripravené s rôznymi alternatívami počnúc náhradou cukru (14. november – Medzinárodný deň cukru) či rastlinnými alternatívami. Cieľom bolo recepty inovovať, aj to ťažké jedlo vieme pripraviť zdravšie, vieme sa odmeniť aj sladkým, ale prioritne všetko s mierou.

Chvíle sme strávili spoločne, naučili sme sa niečo nové, prebudili tímového ducha a uvedomili si, že rešpekt a úcta nie sú cudzie slová. Vždy máme viacero možností, len nezabúdajme prebudiť to dobro v nás.

Mgr. Júlia Šišková, ZRŠ