Stretnutia k tvorbe Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji

V dňoch od 5.6. 2023 do 7.6.2023 sa uskutočnili stretnutia k tvorbe Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji prebiehali so zástupcami žiakov a koordinátorov školských parlamentov z regiónov na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne za región Orava, na Gymnáziu v Ružomberku za región Liptov a na Úrade ŽSK za regióny Kysuce, Turiec a Horné Považie.

Súťaž žiakov stredných škôl – návrhov symbolov Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a účastníkom za kreatívnu tvorbu. V kategóriách erb, vlajka, logo bolo zaslaných celkom 18 návrhov z toho 4 návrhy postúpili do 2 kola súťaže. V kategórii text hymny bolo zaslaných celom 6 návrhov z toho do 2 kola postúpili 2 návrhy.

Hlasovalo 356 respondentov, ktorí sa vyjadrili svoj názor:

1: aké logo/vlajku/erb by mal mať Mládežnícky parlament v Žilinskom kraji?

2: aký text hymny by bol ten správny?

Výsledky súťaže si pozrite tu:

Všetkým tvorcom ďakujeme a gratulujeme!