Strieborný piest SMC 2024

Dňa 15.03.2024 sa zúčastnili žiaci zo IV.AM Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste Matej Gulčík, Jozef Čopko a Kristián Kasaj súťaže Strieborný piest SMC 2024, konanej vo vzdelávacom stredisku KIA Motors v Gbeľanoch pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Do súťaže sa zapojilo 19 stredných škôl zo Slovenska, ktoré sa zameriavajú na oblasť automatizácie a mechatroniky. Každú školu reprezentovali jeden až dva trojčlenné tímy. Celkovo sa zúčastnilo 26 tímov. Cieľom Strieborného piestu SMC je podpora výučby priemyselnej automatizácie, súťažnou formou študentov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu aj nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v konkurencii stredných škôl.

Súťaž obsahovala 5 disciplín v hlavnej súťaži – Pneutrainer (praktické zostavovanie pneumatických a elektropneumatických obvodov), AutoSIM (online tvorba a simulácia pneumatických a elektropneumatických obvodov), identifikácia (komponent a jeho stavba podľa dokumentácie), praktické úlohy so systémom FMS 200, test všeobecných znalostí a jednu špeciálnu doplnkovú súťaž (programovanie jednoúčelového stroja s elektrickým pohonom SMC).

Výsledky súťaže prezentujúce našu školu – špeciálna súťaž 1. miesto, v hlavnej súťaži dosiahli priemer národného víťaza SR.

Ďakujeme žiakom v tíme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom vo veľmi tvrdej konkurencii.

Ing. Zlatoš Michal