STROJÁRI SOŠ technickej ČADCA BRONZOVÍ NA SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V POVAŽSKEJ BYSTRICI

V dňoch 01. a 02.06 2023 úspešne reprezentovali žiaci SOŠt Čadca študijného odboru mechanik nastavovač Marek Rudinský a Branislav Čierňava pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Mariana Majchráka  na 16. ročníku medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností. Súťaž organizovala SOŠ strojnícka Považská Bystrica. Odborným a organizačným garantom súťaže bola spoločnosť Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica.

   Cieľom súťaže bolo umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné vedomostí a zručnosti v technológiách obrábania sústruženie a frézovanie kovov. Súťaže sa zúčastnili školy zo Slovenska, Čiech a Nemecka: SOŠ strojnícka Považská Bystrica, Vítkovická střední škola  Ostrava Hrabuvka-CZ, SOŠ technická Dubnica, Spojená škola Martin, SOŠ strojnícka Skalica, Odborné učilište pri Rothe Erde Beckumer – NSR, Střední odborná škola příspěvková organizace  Frýdek-Místek- CZ, SOŠ Třineckých železáren Třinec Kanada- CZ, SOŠ technická Čadca.

     V silnej medzinárodnej konkurencií sa družstvo SOŠ technickej Čadca umiestnilo na veľmi dobrom treťom mieste.