Študenti Gymnázia Varšavská zožali úspech v súťaži Ruské slovo

Objavujme potenciál v našich žiakoch.

Dňa 9.2.2024 vycestovali piati študenti sexty A z Gymnázia Varšavská – Karolína Pecková, Ema Šindlérová, Michal Lábaj, Matúš Janits a Alexander Oboňa do Košíc na celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo.

Po úspechu na krajskom kole v Rajci sa opäť postavili pred porotu s vlastnou tvorbou – skladbou na motívy ruskej ľudovej piesne, ako aj hovoreným slovom na úvod. Netradičným spojením klasického spevu a rapu zaujali odbornú porotu celoslovenského kola natoľko, že sa rozhodla udeliť našim študentom 1. miesto.

Našim študentom gratulujeme k výnimočnému výkonu a podľa slov mnohých aj ďakujeme za krásny umelecký zážitok. Vďaka dobre odvedenej práci a zodpovednému prístupu môžeme cítiť, že krása učiteľskej práce spočíva nielen v odovzdávaní vedomostí, zručností, ale aj v odkrývaní talentov a vytváraní priestoru pre ich sebarealizáciu.

Mgr. Tatiana Malinová