Študenti SOŠ technickej Čadca získali prvé a tretie miesto na krajskom kole Zenit

Dňa  29.11.2023 sa študenti SOŠ technickej Čadca zúčastnili krajského kola Zenit, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste, kde získali vynikajúce výsledky. Žiaci súťažili v kategórii C- CNC programovanie,  kde pod vedením Ing. Mateja Čierňavu získal žiak David Stanik  1. miesto, ktoré nám zaručilo postup do celoslovenského kola. Študent Branislav Čierňava sa umiestnil na 4. mieste. Zároveň sme súťažili aj v kategórii S – Strojové obrábanie, kde pod vedením Ing. Mariána Majchráka získal žiak Marek Rudinský  3. miesto a Damián Bielčik sa umiestnil na 4. mieste

Toto je skvelý úspech pre SOŠ technickú a ukazuje, že naši študenti sú schopní dosiahnuť vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach. Konkurencia bola obrovská, ale naši žiaci a pedagógovia dokázali, že patríme medzi najlepšie školy v Žilinskom kraji.