Študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine získala striebro v medzinárodnej grafickej súťaži

MSI Dračia výzva je medzinárodná dvojkolová súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl zo Slovenska a Česka bez oddelenia vekových kategórií, ktorú usporiadal portál  LanCraft.cz. Konala sa v dvoch termínoch od októbra do decembra 2021. Študenti mali v prvom kole vytvoriť grafickú prácu podľa svojej  fantázie v jednom z grafických programov s podmienkou, aby do práce zakomponoval aspoň jeden prvok v spojitosti s MSI. Do druhého kola postúpilo 25 najlepších grafík z verejného internetového hlasovania. Práca v druhom kole bola limitovaná témou Vianoce a hodnotila ich odborná porota.

Do súťaže sa zapojila aj Bibiána Tonková, študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, ktorá má nielen mimoriadny výtvarný talent, ale aj tvorivosť, vytrvalosť a počítačové zručnosti. Získala obrovský úspech a striebornú medailu v silnej konkurencii viac ako 160 súťažiacich vrátane študentov vysokých škôl. Bez problémov prešla nielen sitom internetového hlasovania, ale očarila aj medzinárodnú porotu, ktorá ocenila jej súťažné práce:

Gratulujeme Bibiánke a prajeme veľa úspechov do ďalšej tvorby!