Štúrov Zvolen 2023 – VÝSLEDKY XXXVI. ročníka

Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Súťaž prebieha na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.

27. apríla 2023 sa konalo regionálne kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen na pôde Krajského kultúrneho strediska v Makovického dome v Žiline.  Gymnázium Varšavská zo Žiliny získalo prvenstvo v dvoch kategóriách a postúpilo do celoslovenského kola zásluhou Veroniky Hotváthovej z  kvarty A a Terézie Brišovej zo sexty B. Nina Holeštiaková z tercie A obsadila krásne tretie miesto. Dievčatám to rečnilo jedna radosť a nedala sa zahanbiť ani Olívia Stalmašková z prímy A.

zľava: Terézia Brišová, Veronika Horváthová, Olívia Stalmašková a Nina Holeštiaková

V dňoch 5. – 6. júna 2023 sa vo Zvolene konalo celoslovenské kolo ako vyvrcholenie XXXVI. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Celoslovenského kola sa zúčastnilo 49 súťažiacich z 30 základných škôl, 16 stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

V pondelok 5. júna bol pre účastníkov pripravený kultúrny program – divadelné predstavenie s názvom „Žar“ v podaní študentov Súkromného konzervatória Pink Harmony, ktoré sa konalo v priestoroch Komorného divadla J. M. Pinku vo Zvolene.

V utorok 6. júna sa v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene konala samotná súťaž. Víťazky z Gymnázia Varšavská bojovali netradičnými zbraňami: svojou inteligenciou, charizmou a  výrečnosťou. Veľmi nás potešila Veronika Horváthová z kvarty A, ktorá  pohladila srdcia nielen poroty, ale aj divákov a ostatných rétorov v druhej kategórii. „Veronika, gratulujeme a ďakujeme za veľmi autentický, originálny a emotívny prejav…“ slová porotkyne pri odovzdávaní ceny za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen na pódiu Domu kultúry vo Zvolene.

Ocenené rečníčky Žilinského regiónu                  Veronika Horváthová a Terézia Brišová

     Vyhodnotenie regionálneho kola

Mgr.  Andrea Brezániová

vyučujúca Sjl Veroniky Horváthovej