Súťaž GameJam 2023 – 1. miesto

V dňoch 15. – 17. decembra sa uskutočnil ďalší ročník súťaže GameJam, ktorú organizuje organizácia Hemisféra. Táto organizácia sa zameriava na výučbu tvorby počítačových hier a technológií s tým spojených.

Strednú priemyselnú školu informačných technológií v Kysuckom Novom Meste reprezentoval v súťaži tím žiakov zo 4.AT – Katarína Kužmová, Nikolas Michalička a Lukáš Úradník. Títo žiaci spolu tvorili tím aj na súťažiach ŠPONGIA 2023 a GameJame 2022, na ktorých vyhrali 1. miesto, takže nešlo len o skúsený, ale hlavne zladený tím. Keďže tento rok nastupovali do súťaže GameJame 2023 ako úradujúci majstri, tlak na úspešnú reprezentáciu bol vysoký. Žiakom sa však podarilo obhájiť prvé miesto, a tak získať titul najlepšieho programátorského tímu.

Ako každý súťažný „game jam“, princípom súťaže bolo vytvoriť hru na určitú tému v krátkom časovom intervale. Témou tohtoročnej súťaže bolo vytvoriť hru, ktorá by obsahovala Yetiho. Naši žiaci sa rozhodli vytvoriť 2D hru ovládanú pohľadom zhora, kde hráč hrá za Yetiho v okamihu, keď sa mu podarí vyslobodiť z klietky uprostred výskumného centra. Úlohou hráča je dostať sa na slobodu, pričom v ceste mu stoja rôzne typy nepriateľov, náhodne sa generujúce miestnosti laboratória a pod. Naopak, výhodou pre hráča je možnosť získavať EXP za boj a tým zlepšovať svoje vlastnosti, napr. rýchlosť pohybu, silu útoku atď.

Náročnosť hry, grafické prevedenie, hernú mechaniku a samotnú hrateľnosť ocenila porota prvým miestom.

Ing. Peter Remiš