Súťaž „Okolo nás“

Stredná priemyselná škola stavebná sa zúčastnila 1. ročníka súťaže „Okolo nás“, ktorú vyhlásila spoločnosť Semmelrock Slovensko.

Súťaž vyhrala študentka II.A Barbora Možutíková s projektom Bike Point Park.

Projekt Bike Point Park je revitalizáciou existujúceho prístrešku, ktorý sa nachádza na konci cyklotrasy z Budatína smerom na vodné dielo Žilina. Cieľom projektu je zabezpečiť oddychovú, relaxačnú, prípadne pracovnú zónu všestranne využiteľnú s bezbariérovým prístupom.

Barbora získala pre svoju triedu školský výlet a lístky do kín site CINEMAX.