Top mládežník – ocenený žiak SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste

Zaznamenali sme úspech nášho žiaka. Veríme, že takto dobre reprezentujeme nielen školu, ale aj ŽSK.

Rada mládeže Žilinského kraja  udeľovala dňa 7.12.2023  cenu aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2023. V kategórii Top mládežník získal ocenenie náš študent  IV. B triedy Michal Jasenovec, za angažovanosť vo viacerých oblastiach, za dobrovoľnícku službu v eRku deťom, mladým a animátorom.

Z úspechu sa tešíme!

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík

riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste