ÚČASŤ SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V HODNOTENÍ HOVÄDZIEHO DOBYTKA (CJAJ) 🇫🇷

V dňoch 27.2. – 2.3.2023 sa dve študentky našej školy odboru 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika Diana Syčová a Kristína Zlejšia v doprovode Ing. Ilavskej zúčastnili medzinárodnej súťaže v hodnotení hovädzieho dobytka. Súťaž bola sprievodnou akciou medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy v Paríži.

Dievčatá obsadili pekné 11. miesto Diana Syčová a 29. miesto Kristína Zlejšia.

Súťažilo 65 študentov z celej Európy.

Okrem súťaže sa študentky podieľali aj na európskom bufete, kde prezentovali Liptovskú gastronómiu.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE 🇪🇺

Študentkám a škole gratulujeme!