Úspech SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na súťaži MURÁR 2024

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou  sa zúčastnila 29. ročníka medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí MURÁR 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 13. – 15. marca 2024 v Nitre.

Súťaže sa zúčastnilo 14 dvojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali Nikolas Kováčik z II. A a Peter Streličák z I. A triedy pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka. Teoretické vedomosti preukázali písomným testom a praktické zručnosti pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie a zhotovení omietky.

Naši žiaci nás potešili získaním krásneho tretieho miesta a postupom do ďalšieho kola súťaže.