Úspech SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

Za Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú v Krásne nad Kysucou do 46. ročníka celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej súťaže postúpili Ján Pavlík z III. ročníka študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia  s prácou “Pojmová mapa ako nástroj na zvýšenie efektivity učenia a podpory kreativity” v odbore pedagogika a  Terézia Časnochová zo IV. ročníka študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia s prácou “Pôda – náš skutočný poklad” v odbore životné prostredie pod vedením Ing. Oľgy Časnochovej.  Táto práca získala 2. miesto a cenu rektora UKF v Nitre. Obom účastníkom patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy na celoslovenskej  úrovni.