Úspech študentky z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií, pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2 a 2D sa konajú v štyroch súťažných kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom.

Svojou systematickou prípravou, zodpovedným prístupom k učeniu a svedomitosťou sa Nina Dedinská z kvarty B Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine prepracovala až do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 8. 4. 2024 v Bratislave. V tvrdej konkurencii najlepších angličtinárov Slovenska sa v kategórii 1B umiestnila na fantastickom 1. mieste. Svojím úspechom tak potvrdila vysokú úroveň vzdelávania v gymnáziu, ale aj to, že prioritou školy je rozvíjať vedomosti, schopnosti a potenciál študentov.