ÚSPECH ŽIAČOK SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI

V dňoch 28.2.2022 – 3.3.2022 sa dve žiačky našej školy zúčastnili CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH HODNOTITEĽOV / BONITÉROV / ZOVŇAJŠKU  / EXTERIÉRU / HD. Súťaž patrí do skupiny všeobecných poľnohospodárskych súťaží / /Concours Génerál Paris / v rámci  celosvetovo uznávanej MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2022 / v Paríži. Poľnohospodárske súťaže boli organizované pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Francúzskej republiky. Základ hodnotenia exteriéru tvorilo plemeno mliekového úžitkového zamerania Holštajnský dobytok a plemeno mäsového úžitkového zamerania  Charolaiský dobytok.

S celoeurópskou súťažou mladých hodnotiteľov, nielen exteriéru hovädzieho dobytka, ale aj iných druhov HZ / Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) /, máme dlhoročné skúsenosti, lebo  už v roku  2013 sme mali na súťaži premiérovú účasť, kde sme dosiahli aj vynikajúci výsledok. Naša vtedajšia žiačka Zuzka Užíková sa umiestnila na peknom 16 mieste v konkurencii 43 súťažiacich z 23 európskych krajín.  Toto  jej umiestnenie bolo našim najlepším, až do ukončenia tohto ročníka súťaže, lebo Kristínke Bolcarovičovej IV.A, študijný odbor agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva sa podarilo  dosiahnuť fantastické umiestnenie. V medzinárodnej konkurencii 35 súťažiacich z 15 štátov sa umiestnila na V. MIESTE a len 1,33 bodu ju delilo od tretieho miesta. Ani naša druhá súťažiaca Alžbetka Ľudmila Vlčková IV.A, ktorá sa umiestnila na 24 mieste nesklamala, lebo konkurencia bola veľmi silná.  

Súťaž sa  uskutočnila v družnej atmosfére, ktorú využili súťažiaci, ale aj sprevádzajúci pedagógovia  na získanie nových kontaktov a dohodnutie možnej spolupráce. Tento ročník súťaže, preto môžeme považovať po všetkých stránkach  za úspešný.

Za vzornú reprezentáciu, nielen školy, ale aj nášho regiónu a celej SR, vyjadruje riaditeľstvo školy obidvom žiačkam poďakovanie, ktoré patrí aj všetkým pedagógom, ktorí boli zainteresovaní do ich prípravy na súťaž. Tu treba osobitne vyzdvihnúť prácu pani učiteľky Ing. Zuzany  Lovásovej, ktorá má hlavný podiel na organizačnom zabezpečení našej účasti na súťaži od jej začiatku a aj osobne sprevádza žiakov na súťaži.  

Na záver treba poďakovať aj  sponzorom, ktorí prispeli na  realizácii našej účasti na tomto podujatí. Konkrétne je to náš zriaďovateľ ŽSK, mesto Liptovský Mikuláš, Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora a Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Francúzskej republiky.

Oficiálny web Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy PARÍŽ 2022 :

https://en.salon-agriculture.com/

GRATULUJEME A PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV NA CESTE DO BUDÚCNA….