Kategória: Odborné vzdelávanie a príprava

Končíš deviatku a riešiš kam ďalej?

Pridaj sa do duálneho vzdelávania v KIA Slovakia s .r. o., ktorá spolupracuje so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Žiline a Spojenou školou v Martine a patrí medzi lídrov duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji.

Čítaj viac

V SOŠ stavebnej v Žiline Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2022“

11. – 12. októbra 2022 sa po dvojročnej pandemickej pauze konal v priestoroch dielní praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste 9 v Žiline 12. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár. Organizátorom súťaže je naša Stredná odborná škola stavebná v Žiline. Cieľom súťaže bolo prezentovanie […]

Čítaj viac

VET Day 4 Žilina

V rámci medzinárodného projektu Better VET for Better Future, ktorého hlavným cieľom je podpora polytechnického a odborného vzdelávania sa v Žiline dňa 22. 09. 2022 konalo podujatie VET Day 4 Žilina – akcia zameraná na profesijný rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia stredných škôl Žilinského kraja. Počas stretnutia boli účastníkom formou interaktívnych workshopov predstavené dve […]

Čítaj viac

Žiačky Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline na odbornej stáži vo Frankfurt/Oder

Rozvoj stavebníctva v dnešnej dobe vyžaduje vysoko kvalitnú odbornú prípravu žiakov, vychovať mladých odborníkov na veľmi dobrej teoretickej a praktickej úrovni, pripraviť ich pre neustále sa rozširujúci medzinárodný pracovný trh. Strednej odbornej škole stavebnej , Tulipánová 2 v Žiline sa darí aj vďaka  mobilitám v rámci programu Erasmus+ úspešne dosahovať daný cieľ. V mesiaci apríli 2022 mali možnosť žiačky školy […]

Čítaj viac

Aj učitelia SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš sa vzdelávajú vďaka programu Erasmus+

V dňoch, kedy si stredoškoláci zo Žilinského kraja užívali jarné prázdniny, štyria učitelia našej školy absolvovali krátkodobú stáž v partnerskej škole vo Francúzsku. Išlo o odborných učiteľov v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení a v učebných odboroch agromechanizátor, opravár a potravinárska výroba. Učitelia sa oboznámili s možnosťami partnerskej školy, absolvovali niekoľko hodín v rámci hospitácie na odbornom výcviku, či už agromechanizátorov, záhradníkov, poľnohospodárov, […]

Čítaj viac

Príprava ďalšieho projektu Erasmus+  v  SOŠ stavebnej v Žiline

V Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline sa rok 2022 nesie v znamení opätovného otvárania príležitostí pre žiakov a zamestnancov školy pokračovať v rozvoji programu Erasmus+. V dňoch 01.03. – 03.03.2022 nás navštívili riaditeľ  a zástupca školy zo Španielska, mesta  Marín – Pontevedra, aby spoznali nielen Slovensko, ale aj aby sme rozšírili spoluprácu medzi školami a pripravili ďalší projekt […]

Čítaj viac

ÚSPECH ŽIAČOK SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI

V dňoch 28.2.2022 – 3.3.2022 sa dve žiačky našej školy zúčastnili CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH HODNOTITEĽOV / BONITÉROV / ZOVŇAJŠKU  / EXTERIÉRU / HD. Súťaž patrí do skupiny všeobecných poľnohospodárskych súťaží / /Concours Génerál Paris / v rámci  celosvetovo uznávanej MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2022 / v Paríži. Poľnohospodárske súťaže boli organizované pod záštitou Ministerstva […]

Čítaj viac

Končíš deviatku a riešiš kam ďalej?

„Končíš deviatku a riešiš kam ďalej? Pridaj sa do duálneho vzdelávania u Schaeffler Kysuce, spol. s .r. o., ktorá spolupracuje so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste a Strednou odbornou školou technickou v Čadci  a patrí medzi lídrov duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji.“

Čítaj viac