Úspech žiakov na celoštátnej prehliadke prác Stredoškolskej odbornej činnosti

25. apríl 2024 bol významným dňom nielen pre usporiadateľa – Strednú odbornú školu veterinársku v Nitre, ale aj pre žiakov SPŠ IT Ignáca Gessaya v Tvrdošíne: Michala Pazúrika (IV. E) a Andreja Kováčika (IV. B), ktorí tam reprezentovali našu školu na celoštátnej prehliadke prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

Otvorenie aj vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sily si tu zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska, ktorí sa stali víťazmi krajských kôl. Študenti tu obhajovali svoje práce v 17 súťažných odboroch.

Je nám potešením, že Michal Pazúrik obsadil v silnej konkurencií krásne 3. miesto. Pochvala patrí aj Andrejovi Kováčikovi, ktorého práca sa dostala medzi 10 najlepších projektov na Slovensku.

Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.