Úspech žiakov SOŠ podnikania a služieb v Námestove

Dennodenne sa rozhodujeme a riešime naše dilemy. Naše prípadné nesprávne rozhodnutia  zistíme až po následkoch, ktoré vznikli našim neuváženým rozhodnutím. Aby sme mohli riešiť rôzne dilemy s nadhľadom a vyberať správne riešenia, každoročne pripravuje JA Slovensko, n. o., v programe –  Etika podnikania súťaž s názvom Vedieť sa správne rozhodnúť. Tento rok sa na celoslovenské finále medzi TOP 8 najlepších tímov dostala naša žiačka Paulína Šurinová. V riešení zadanej prípadovej štúdie dokázala, že sa vie správne rozhodnúť a preto bola ocenená mimoriadnou cenou riaditeľa spoločnosti Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Paulínke srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby všetky jej rozhodnutia boli správne

Social Innovation Relay (SIR) – unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group je neodmysliteľnou súčasťou  prípravy našich žiakov na budúce podnikanie. Hlavnou ideou celoslovenskej súťaže je tvorba sociálneho inovatívneho podnikateľského nápadu, zameraného na riešenie sociálnych problémov vo viacerých oblastiach našej spoločnosti. 

Ani tento rok to nebolo inak. Ing. Bránická a Ing. Korčušková silno motivovali svojich žiakov a do uvedenej súťaže sa ich zapojilo  63.                                                                          

V 1. kole do TOP 20  dostali  Sára Zemančíková, Alžbeta Gurová, Annamária Zboroňová a Timea Bruníková.

Z dievčat sa v druhom kole podarila postúpiť do TOP 10  Annamárii Zboroňovej.

A darilo sa jej aj v celonárodnom kole. So svojou prácou REFI – učebnou pomôckou pre nevidiacich, vytvorenou formou podcastov,  Annamária Zboroňová získala mimoriadnu cenu za edukáciu v oblasti finančnej gramotnosti.

Víťazke srdečne blahoželáme a  našim inšpiratívnym učiteľkám ďakujeme.

Sme radi, že z našich žiakov rastú podnikatelia so srdcom na správnom mieste.