Úspechy žiakov GVOZA

  • Fyzikálny Náboj 2022

Dňa 4.11.2022 sa žiaci našej školy zapojili do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže v riešení príkladov z fyziky Fyzikálny náboj 2022. Súťaž sa súbežne konala v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Španielsku. V našej kategórii sa do nej zapojilo 133 päťčlenných družstiev. Počas dvoch hodín žiaci riešili postupne úlohy z rôznych oblastí fyziky. Za našu školu súťažili dve družstvá: GVOZA A v zložení Stanislav Barčák, Zuzana Gintnerová, Nina Nagyová, Šimon Devera a Marko Vríčan a GVOZA B v zložení Šimon Húdek, Dominik Novák, Adam Blažek, Martin Bodorík a Vladimír Tkáčik.

V rámci SR obsadil tím B vynikajúce 7. miesto. V medzinárodnom poradí potom 27. miesto.

Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

  • Beh 17. novembra

3.11.2022 sa konal 56. ročník Behu 17. novembra, ktorý organizuje Žilinská univerzita. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov.

V kategórii dievčatá ročníky 2006 – 2008 za účasti 63 pretekárok
D. Kučavíková z II.A 6. miesto. a N. Majtáňová z II.D 15. miesto.

V kategórii chlapci ročník 2006 – 2008 v konkurencii 146 pretekárov
M. Beliančin z I.A umiestnil na 24., M.Kerhat z I.B na 52., S. Kšiňan z I.C na 55., T. Blaškovan z I.A na 61., R. Koleda z I.C na 68., M.Šramko z I.A na 74. a S.Hrivík z I.B na 89. mieste.

V kategórii chlapci ročník 2003 – 2005 za účasti 53 žiakov
M.Kavacký z III.A 5. miesto, P.Halama z III.A 7. miesto, M.Kaprál z II.B 18. miesto, M. Mieres z III.D 21. miesto, T.Jakuš z III.C 23. mesto, J. Labuda III.B 25. miesto, M. Lokaj z III.C 28. miesto a T. Hodas z III.A 42. miesto.

  • Majstrovstvá okresu v šachu

V stredu 5. 10. 2022 reprezentovalo našu školu desať žiakov na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili v Centre voľného času v Žiline.

V konkurencii bezmála štyroch tuctov šachistov obsadili naši žiaci:

Karol Kostelanský – IV.C – 1. miesto

Šimon Devera – III.B – 3. miesto

Lucia Ševčíková – II.B – 4. miesto (1. miesto medzi dievčatami)

Martin Klimek – II.D – 5. miesto

Stanislav Slivoň – III.A – 7. miesto

Marko Hriník – III.A – 15. miesto

Samuel Neslušan – III.B – 16. miesto

Milan Bodzan – IV.B – 17. miesto

Alex Samuheľ – I.C – 24. miesto

Alex spolu s Ninou Nagyovou boli naši šachoví nováčikovia 🙂

Ďakujeme všetkým za skvelý výsledok a držíme palce pri ďalších turnajoch.

  • Okresné kolo v bedmintone

Dňa 3. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ, ktoré organizovalo CVČ Kuzmániho v Žiline.

Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: dievčatá (4 družstvá) a chlapci (8 družstiev).

Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Michal Rádik (IV.B), Martin Pintrava (II.B), Holienčíková Nina (III.C) a Ivanková Alexandra (I.D).

V oboch kategóriách sme obsadili 1. miesto a tak sme si zabezpečili postup do Krajského kola, ktoré sa bude konať 16. 11. 2022 v Martine.

  • Úspech v recitačnej súťaži

V piatok 21.10.2022 sa žiak Martin Janíček z I.B zúčastnil celoštátneho kola v recitačnej súťaži ľúbostnej poézie Koyšove Ladce a obsadil krásne 1. miesto.

Martinovi blahoželáme a želáme úspechy v ďalších recitačných súťažiach.