Úspechy žiakov v Krajskom kole súťaže SOČ v Kysuckom Novom Meste

Po výborných úspechoch žiakov Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín na Okresnom kole súťaže SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2024, ktoré sa konalo 07. 03. 2024 na Strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne naši najúspešnejší žiaci si išli zmerať sily so svojimi vedomosťami a odbornými prácami na Krajské kolo tejto súťaže.

Dňa 26. 03. 2024 preto vycestovali na Strednú priemyselnú školu informačných technológií
v Kysuckom Novom Meste. Tu sa zišla väčšia konkurencia s vyššou technickou a odbornou úrovňou  jednotlivých prác žiakov z celého Žilinského samosprávneho kraja. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa presadia naši žiaci so svojimi prácami v rámci silnej konkurencie. Na tejto úrovni však naši žiaci už tradične dosahujú veľmi dobré výsledky. A tak tomu bolo aj teraz. Výsledky našich žiakov na tejto úrovni však boli nad očakávanie výborné. Opäť  sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach.

Najlepšie sa umiestnil Michal Pazúrik (4.E), ktorý obsadil 1. miesto so svojou prácou Svet exotiky v kategórii 15-Ekonomika a riadenie.

Andrej Kováčik (4.B) obsadil 2. miesto s prácou Automatické otváranie kurína v kategórii 01-Problematika voľného času.

Obidvaja postúpili na Celoslovenské kolo súťaže SOČ.

Taktiež výborné  4. miesto dosiahli:

Patrik Škvarka (4.E) s prácou Tvorba WEB stránky pre školský parlament v kategórii 01 – Problematika voľného času.

Samuel Kubek (4.E) s prácou Bezpečnostná kamera v kategórii 11- Informatika.  

Timotej Leginus (3.C) s prácou Automatická tvorba vizuálnych prehliadok v kategórii 11- Informatika.

Šimon Randiak a Dominik Kovalík (obaja 4.E) spolu riešili prácu Stavba dronu
v súťažnej kategórii 15- Elektrotechnika, hardvér, mechatronika.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme za ochotu reprezentovať školu a za výborné výsledky
so svojimi prácami. Prajeme zároveň veľa úspechov na Celoslovenskom kole súťaže.