Úspešný projekt žiačok OA DMJ Čadca

Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci každoročne participuje na rôznych súťažiach, ktoré sú zamerané na podnikateľské vzdelávanie. Naši žiaci, ktorí pracujú na svojich podnikateľských projektoch v rámci predmetu Cvičenia vo fiktívnej firme, sa aj tento školský rok uchádzali o priazeň odbornej poroty v rámci súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2022.

Dňa 30. mája 2023 sa v Žilinskej synagóge konal ďalší ročník podujatia Festival inovácií IRR 2023. Súčasťou bohatého a zaujímavého programu, plného inšpiratívnych hostí z podnikateľského prostredia, bolo aj vyhlásenie výsledkov aktuálneho ročníka uvedenej súťaže.

Pozvanie na podujatie prijali aj naše žiačky – aktuálne už absolventky bilingválneho (slovensko-anglického) odboru štúdia Andrea KULLOVÁ, Marta PETREKOVÁ Viktória ŠLAPKOVÁ spoločne so svojou vyučujúcou Ing. Máriou Kullovou. Žiačky so svojim podnikateľským projektom HI – SMILE, s.r.o. – výroba a predaj inovatívnej zubnej kefky „easy brush“ sa v konkurencii 22 podnikateľských projektov z celého Žilinského kraja umiestnili na krásnom 3. mieste a získali cenu v podobe finančného ohodnotenia vo výške 300 eur.

Ďakujeme organizátorovi Inovačnému centru INOVIA v Žiline za zaujímavé a inšpiratívne podujatie, našej pani predsedníčke ŽSK Ing. Erike Jurinovej za príjemné a podnetné stretnutie a našim žiačkam blahoželáme a prajeme v ďalšom štúdiu a aj v osobnom živote spokojnosť a čo najviac úspechov.

Autorka: Ing. Mária Kullová