Úspešný tanečník zo Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši

Volám sa Oliver Šaláta, som žiakom 4.ročníka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, odbor masér.  Mojou vášňou je už 12 rokov tanec. Konkrétne pouličné štýly- street dance. Od roku 2019 pôsobím v tanečnom klube Dance Galaxy ako lektor pouličného tanca. Som súčasťou tanečnej skupiny Off the Beat, s ktorou aktívne súťažíme a máme za sebou tituly: 2 x majstri SR, 2 x majstri ČR. V školskom roku 2023 / 2024 som získal podporu z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Talentovaná mládež. Grant mi umožnil pokryť náklady spojené s cestovaním a súťažením na uvedených  majstrovstvách. Okrem toho poskytol prostriedky na materiálne vybavenie vo forme kostýmov. Na tohtoročných Majstrovstvách SR som sa umiestnil na 3. mieste. Vďaka projektu Tanec je môj život  mohla vzniknúť aj špeciálna hodina Street dancu pre triedu III.M, cieľom bolo priblížiť street dance štýly mojim spolužiakom.  Ďakujem poskytovateľovi grantu Žilinskému samosprávnemu kraju  za možnosť  byť úspešnejší v mojej záľube a pani učiteľke Mgr. Ľubomíre Halkovej ako koordinátorke projektu, za ochotu pri  príprave a realizácii projektu.                                                                                                      

                                                                                                 Oliver Šaláta

                                                                                                 žiak SZŠ, odbor masér