Valentínska kvapka krvi od drevárov a stavbárov z Krásna nad Kysucou

Pekným zvykom Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou patrí každoročné darovanie krvi našimi žiakmi. Vo februári si vyhŕňajú rukávy pre dobrú vec a zapájajú sa do humánnej akcie pod názvom Valentínska kvapka krvi, ktorá sa nesie v duchu hesla „Si pripravený povedať áno?“. Tohtoročná humánna akcia sa organizačne zabezpečila 16. februára.

     Študentky a študenti nad 18 rokov darovali najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv. Účastníci zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Už tradične žiaci i zamestnanci školy takýmto spôsobom oslavujú Valentína.

      Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj ďalšími aktivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali srdiečkovú výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. V tento sviatok sa prejavuje predovšetkým náklonnosť k určitej obdivovanej osobe. Naši žiaci využili túto možnosť a zhotovili valentínske srdiečka z keramiky.

    Láska má veľa podôb, ktoré sme na našej škole do bodky naplnili. Sviatok zamilovaných môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Tieto akcie sú zároveň výzvou pre tých, ktorí najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomáha motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „…nemusíme robiť nič, len mať odvahu…“

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková