VET Day 2 ŽILINA

V rámci medzinárodného projektu Better VET for Better Future, ktorého hlavným cieľom je podpora polytechnického a odborného vzdelávania sa v Žiline dňa 03. 06. 2022 konalo podujatie VET Day 2 Žilina – akcia zameraná na profesijný rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Počas stretnutia boli účastníkom formou interaktívnych workshopov predstavené dve témy: 1. KUKA robot a 2. Základy merania a význam kvality v strojárstve aplikovateľné do výučby technických odborných predmetov a do záujmových voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Okrem toho, že obidve témy inšpiratívnym spôsobom prezentovali uznávaní odborníci z praxe, veľkým prínosom budú aj didaktické materiály sprístupnené na projektovom webe. Každý účastník zároveň získal certifikát o účasti.

Mgr. Jana Boráková