Víťazom celoštátnej súťaže „Môj podnikateľský sen 2023“  je žiak Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine

     Začiatkom školského roka 2022/23 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo celoštátnu súťaž s názvom „Môj podnikateľský sen“, ktorej sa zúčastnili žiaci z rôznych stredných odborných škôl na Slovensku. Jej cieľom bolo podporiť a rozvinúť kreativitu  žiakov, ich kritické myslenie a tiež posilniť schopnosť aplikovať ich  podnikateľské zručnosti  a vedomosti do reálnej podoby.

     Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt, ktorým predstavia svoj podnikateľský sen, resp. činnosť, ktorou by sa chceli zaoberať po skončení školy. K písomne vypracovanému projektu museli priložiť multimediálnu prezentáciu s charakterom nahovoreného reklamného spotu.

     Hodnotiaca komisia na základe vopred stanovených kritérií (výnimočnosť, finančný plán, marketingová stratégia ap.) v mesiaci jún projekty vyhodnotila. V kategórii „služby“ najvyšší počet bodov získal projekt Dalibora Kurňavku, žiaka 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine. Jeho podnikateľským snom je založiť a prevádzkovať špecifickú spirituálnu reštauráciu v kostole svätej Barbory v Jazernici. Výnimočnosť jeho sna netkvie iba v netradičnom mieste so silným geniom loci, ale aj v netradičnom zariadení reštaurácie, kde dominantami sú stoly v tvare planét s drevenými posuvnými prstencami, na ktorých sa budú podávať špecifické jedlá a nápoje, mohutná vistéria  a drahokamy na stenách podsvietené fialovými svetlami. V určitých časových intervaloch za doprovodu ezoterickej hudby budú do reštaurácie vpúšťané motýle, ktoré budú prispievať k pokoju a tajuplnej atmosfére. Tá bude najsilnejším lákadlom pre ľudí zo širokého okolia.

     Kreativitu  nášho žiaka podporujeme. Želáme mu, aby sa mu po skončení školy jeho sen splnil. Domnievame sa, že ním neuspokojí len svoje ekonomické potreby, ale aj potreby mnohých ľudí hľadajúcich zdravú ľahkú stravu, kľud, duchovno, či  spojenie s nepoznaným.

Mgr. Danka Černáková
riaditeľka SOŠ obchodu a služieb