Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy  

Deviataci, ktorí nie sú prijatí na štúdium na  žiadnu strednú školu, majú možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok

Žilinský samosprávny kraj zverejňuje pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu, prehľad voľných miest a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK , ktoré budú organizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta. Prihlášku na štúdium  môžu podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v 1. kole a každá škola, ktorá 2. kolo organizuje, ich má zverejnené na svojom webovom sídle. Termín konania 2. kola je 20.jún 2023. V prípade, že žiak nebude prijatý na strednú školu ani po 2. kole prijímacích skúšok, na plnenie povinnej školskej dochádzky ho umiestni Regionálny úrad školskej správy v Žiline.