Výstava Anna Franková

V dňoch 21.3-22.4. si študenti a návštevnící mohli pozrieť komentovnú  výstavu, venovanú najznámejšej detskej obeti holokaustu, Anne Frankovej. Dňa 21.3.2024 sa uskutočnila vernisáž výstavy, na ktorej sa zúčastnili viacerí hostia, medzi nimi aj Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Lektormi výstavy boli študenti sexty a septimy, ktorí v rámci rovestníckeho vzdelávania sprevádzali prítomných životnými osudmi Anny a v druhej časti sa venovali aktuálnym problémom, ako sú rozmanitosť, identita, predsudky, práva pre všetkých a demokracia.

Možnosť pozrieť si výstavu dostali aj stredné a základné školy, ktorým bola poslaná ponuka a informácie o výstave. Okrem študentov Gymnázia Varšavská 1 v Žiline navštívili výstavu aj žiaci Základnej školy Martinská v Žiline, ZŠ sv. Gorazda v Žiline, ZŠ Karpatská v Žiline, ako aj Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Najvzdialenejším účastníkom bol pán Marek so synom zo Zlatých Moraviec. Celkom výstavu navštívilo 548 osôb.

Chceme tiež poďakovať Nadácii Milana Šimečku za možnosť realizovať putovnú výstavu Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej, ako aj za prípravu lektorov.

                                                                                                                                                                                                                                PhDr. Alica Virdzeková