Vzdelávanie pre odborných a pedagogických zamestnancov stredných škôl

Odbor školstva a športu ŽSK si Vám dovoľuje odporučiť vzdelávanie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré je určené pre odborných a pedagogických zamestnancov stredných škôl:

  1. Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/
  2. Koordinácia školských podporných tímov (KŠPT):

Kontaktné osoby:

Mgr. Martina Sajková, martina.sajkova@vudpap.sk, 0910 187 207

PaedDr. Ján Kvak, jan.kvak@vudpap.sk, 0910 186 673,

Bližšie informácie môžete získať aj na e-mailovej adrese: kv.np@vudpap.sk