Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou a mládežníkov

25.8.-28.8.2022- Akreditačné školenie ku Značke kvality Európskeho zboru solidarity Školenie vytvára priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.
Na toto školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára: https://forms.office.com/r/LBx7edRcPp

8.-11.9.2022- Reloaded – pre nielen nových zamestnancov akreditovaných organizácií
Chceli by sme Vám dať do pozornosti, že organizujeme školenie RE-EDU, ktoré sme po istej dobe obnovili pod novým názvom: “RE-EDU: RELOADED”
Toto školenie je predovšetkým zamerané na preškolenie nielen nových zamestnancov akreditovaných organizácií. Školenie je zamerané na priblíženie noviniek v programe Európsky zbor solidarity, prehĺbenie znalostí zamestnancov akreditovaných organizácií, networking a zdieľanie dobrej praxe. Za jednu organizáciu sa môže školenia zúčastniť viacero zamestnancov.
Vzhľadom na novinky a výzvy nového projektového obdobia radi uvítame Vašu účasť, ktorá môže zvýšiť kvalitu Vašich dobrovoľníckych mobilít a/alebo Vašich projektových zámerov.
Prihlásiť sa môžete na tomto mieste: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

8.-11.9.2022- Escalátor Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity:
– pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity,
– tvorba projektu a projektového manažmentu,
– oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti projektu v oblasti solidarity a i.
Prihlásiť sa môžete do 2.septembra prostredníctvom online prihlášky:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
Viac info o programe Európsky zbor solidarity: http://zborsolidarity.eu/ 

22.-25.9.2022- Kľúč od inklúzie – Pozývame na druhú fázu školenia určeného pre organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a chceli by sa zapojiť.

  • V prvej fáze školenia sme účastníkom predstavili rôzne možnosti inkluzívnej práce s mládežou v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.
  • V druhej fáze školenia by sme radi účastníkov previedli celým procesom od podávania žiadosti až po ukončenie projektu.

Školenia sa môžu zúčastniť pracovníci s mládežou, ale aj samotní mladí ľudia, s ktorými ako organizácia pracujete. Zúčastniť sa však môžu maximálne 2 účastníci za jednu organizáciu.

Prihlasovací formulár nájdete tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…22.-25.9.2022 -Youth Exchange Tester📌Máš v hlave nápad, ale nevieš ako ho zrealizovať? Chceš zorganizovať mládežnícku výmenu či mobilitu, ale potrebuješ trochu pomôcť?
Potom sa zapoj do školenia Youth Exchange Tester a premeň svoje nápady na reálne projekty.
Získaš nové zručnosti, spoznáš ľudí z iných organizácií, a vytvoríš kvalitný projekt.
Prihlášku na školenie môžeš vyplniť do 5.9. 2022 na tomto mieste: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…