Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (www.iuventa.sk) Vás pozýva na bezplatné podujatia, ktorými by sme chceli podporiť pracovníkov s mládežou. Ku každému podujatia nájdete bližšie informácie v registračnom formulári a na plagáte. Informácie o podujatiach sú voľne šíriteľné pre verejnosť a obmedzeným počtom účastníkov.

  • ONLINE  webinár Zelený Žilinský kraj 7.4.2022 v Spolupráci s koordinátorkou enviro projektov Žilinského samosprávneho kraja Ing. Danou Gavalierovou https://forms.office.com/r/sCMGhJGT6X

Prezenčné aktivity:

  • 1. fáza :22.-24.4.2022 Žilina ,2. fáza: 3.-5.6.2022 Poprad : Akreditované Vzdelávanie v oblasti práce s Rómskou mládežou– pre získanie certifikátu treba absolvovať obe stretnutia (ubytovanie + strava bezplatné) https://forms.office.com/r/CL3HUAaCg2